Niektoré zaujímavé aplikácie

Samoobslužný sklad Pracovisko dispečera DPB RFID a riadenie osvetlenia
v logistickom sklade
Sledovanie teploty a vlhkosti v Rack-u

AlViS nájdete napríklad na objektoch

Podniky KELAG Klagenfurt Austria, energetický koncern
USSTEEL Košice SR, SteelArena hokejový štadión
ZENTIVA Hlohovec, SR - Výroba liečiv
ATCO Island, Reydafjordur - Výroba hliníka
VODAFONE Turkey mobilný operátor
Heineken pivovary SR
OLYMPUS call center Praha, CR
SLOVALCO Výroba hliníka Ž.n.Hronom
Elektrárne JE Mochovce a JE Bohunice SR, Atómové elektrárne
& energetika VE Gabčíkovo, VE Čierny Váh SR hydroelektrárne
VE Čechovice, Orlik, Slapy ČR hydroelektrárne
El. distribúcia CEPS, E.ON (ČR), SEPS (SR), Turkey
Finančné WARTA - Poisťovňa, Warsawa
inštitúcie Alianz Slovenská Poisťovňa, Bratislava, Nitra
Všeobecná zdravotná poisťovňa, Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí ČR
GE Money bank ČR
Štátna Národný bezpečnostný úrad SR a CRM
administratíva Ministerstvo obrany SR
Rôzne vojenské objekty (SR a ČR)
Pražský hrad
Zámky Bojnice a Smolenice SR
Magistrát hlavného mesta Praha
Rôzne Carrefour nákupné centrá SR a ČR
Hypernova nákupné centrum Bratislava
Kaufland nákupné centrum Ilava (SR)
Self-Storage Bratislava
Sklady Lovosice ČR
Fakultní nemocnice v Motole Praha

a mnoho ďalších ...
Celkove evidujeme vyše 1.200 predaných licencií programu AlVIS