AlViS Gallery

Grafický systém pre integráciu, riadenie a monitorovanie technologických zariadení budov

AlViS podporuje bezkonkurenčný počet pripojení na zariadenia viac ako 40 rôznych výrobcov

  • poplachových systémov
  • systémov požiarnej ochrany
  • prístupových systémov
  • obvodovej ochrany
  • video ochrany
  • merania a regulácie - kúrenie, ventilácia, výťahy, osvetlenie
  • iných procesov

Charakteristika

AlVIS je najrozšírenejším produktom na trhu SR a ČR a má za sebou vyše 20 úspešných rokov vývoja a podpory zahrnujúc skúsenosti zo stoviek inštalácií po celom svete. AlViS je vhodný všade tam, kde vzhľadom na požiadavky obsluhy alebo zložitosť sledovaného objektu, vybaveného množstvom rôznorodých zariadení, nie je možné bez počítačovej nadstavby dosiahnuť prehľadné a inteligentné monitorovanie a riadenie objektu. Systém AlViS podporuje pripojenie na viac ako 100 rôznych zariadení (ústrední zabezpečenia, požiarnej ochrany, prístupu...) čím predstavuje ideálny prostriedok pre Integráciu technológií rôznych výrobcov inštalovaných v objektoch so spoločnou ostrahou.

Ekonomické prínosy inteligentného a integrovaného riadenia budov prostredníctvom AlViS spočívajú v úspore energií pri kúrení, klimatizácií a osvetlení pri optimalizácii týchto procesov vo väzbe na systémy riadenia prístupu a prítomnosti osôb. Iným ekonomickým prínosom je úspora na mzdách ochrany a správy objektu keď pri kvalitnom systéme menší počet zamestnancov zvládne požadované úlohy.

Bezpečnostným prínosom inteligentného a integrovaného riadenia budov prostredníctvom AlViS spočívajú v sprehľadnení celkovej situácie a automatizovanom previazaní systémov pri riešení havarijných a evakuačných postupov v budove.