Často kladené otázky

Q – Čím je AlViS výnimočný oproti iným systémom?

A – AlViS ponúka priamu podporu ovládačov cca. 100 najrozšírenejších technológií a ďalšie desiatky zariadení integruje pomocou univerzálnych rozhraní OPC, Modbus, DDE, ESPA, ASCII.

A – AlViS vývojové prostredie umožňuje bez obmedzení nakonfigurovať užívateľské rozhranie. Okná , ich počet, vlastnosti a umiestnenie na obrazovke, grafické plány /symboly a ich správanie sa – to všetko je možné užívateľsky definovať.

Q – Akú má ALViS architektúru?

A – ALViS je unikátny tým že umožňuje voľbu medzi distribuovanou klient/server architektúrou a centralizovaným serverom. Užívateľ má možnosť rozhodnúť sa pre jednoduchého ale výkonného desktop grafického klienta ktorého možno ľubovoľne opakovať na ďalších pracovných staniciach v sieti alebo je možne inštalovať centralizovaný databázový a web server na ktorý je možné pristupovať prostredníctvom prehliadača Internet Explorer.

Q – Hodí sa AlViS na veľké inštalácie?

A – AlViS zvláda bez problémov monitorovať rádovo 100ky technológii so 100.000 detektormi. Je optimalizovaný pre rýchle prioritné spracovanie udalostí ktoré sa primárne deje v RAM pamäti počítača a až dodatočne ukladá do databáz na diskoch. AlViS sa perfektne hodí pre rozsiahle inštalácie, avšak projekty tohto typu vyžadujú podrobnú prípravu, analýzu a musí ich realizovať dostatočne skúsený odborník.

Q – Ako postupovať ak chcete pripojiť zariadenie ktoré nie je momentálne podporované?

A – Preverte, či pre dané zariadenie neponúka výrobca niektoré z univerzálnych rozhraní OPC, Modbus, DDE, ESPA! Ak sa jedná o zariadenie s jednoduchým protokolom bez veľkých nárokov na funkcie nadstavby, konzultujte možnosť pripojenia cez univerzálne rozhranie „ASCII“. V iných prípadoch vyžiadajte od výrobcu špecifikáciu komunikačného protokolu a obráťte sa na nás s požiadavkou na integráciu.

Q – Využíva AlViS SQL databázový server pre logovanie udalostí?

A – Môže a nemusí. Pre menšie aplikácie je inštalácia SQL DB zbytočnou komplikáciu a preto AlViS umožňuje logovanie udalostí do kryptovaného a zálohovaného cyklického súboru. Pre väčšie inštalácie je možné ukladať udalosti do MS SQL servera na čo je potrebné rozšíriť licenciu systému.

Q – Aké jazyky podporuje AlViS?

A - Súčasná verzia má možnosť OnLine voľby medzi 32 jazykmi – English, German, Slovak, Czech, Polish, Russian, Spanish, Icelandic, Bahasa Indonesian, Hungarian, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Greek, Swedish, Dutch, Turkish, Romanian, Bulgarian, Ukrainian, French, Arabic, Danish, Serbian, Croatian, Slovene, Macedonian, Finnish, Lithuanian, Latvian, Estonian, Portuguese, Italian. Dokumentácia a webové rozhranie sú aktualizované iba v 4-roch jazykoch – anglický, slovenský, český a nemecký.

Q – Je AlVIS viazaný na komunikačný protokol Net DDE?

A – Nie, komunikačným rozhraním pre sieťovú komunikáciu medzi drivermi zariadení a grafickými klientmi AlViS je základný sieťový protokol TCP/IP.

Q – Akú podporu môžete požadovať po zakúpení licencie AlViS?

A – Ak ste zakúpili licenciu u niektorého z našich lokálnych distribútorov, obráťte sa v prvom kroku s vašimi otázkami naňho. Pokiaľ vám nedokáže pomôcť, formulujte svoje otázky mailom na spirit@spirit.sk – radi vám poradíme. SPIRIT a.s. ponúka jednodňové školenie programátora AlViS v našich priestoroch v Bratislave. Absolvovať toto školenie je základným predpokladom aby ste zvládli jednoduché inštalácie. Zložitejšie inštalácie konzultuje radšej už v čase projektovania a pokiaľ nemáte dostatok skúseností, radšej si najmite skúseného odborníka.