Pracovisko Dispečera DPB na báze AlViS

Dispečer DPB rádiovej siete Tetra je programový systém pre sledovanie a ovládanie mobilných digitálnych rádiostaníc DPB. Je určený pre dispečerov DPB resp. ďalšie osoby, ktoré potrebujú mať prehľad o stave zariadení DPB. Koncové zariadenia sú vozidlové rádiostanice a prenosné ručné terminály (MTH800). Spojenie koncových zariadení je buď hlasovou službou pevných hovorových skupín Električky, Autobusy, Trolejbusy, dynamických hovorových skupín jednotlivých koncových zariadení, privátnymi hovormi medzi dispečerom a koncovým zariadením, alebo krátkymi správami SDS medzi koncovým zariadením a dispečerskými pracoviskami.

Funkcie

 1. Skupinové volanie hovorových skupín električky/ autobusy/ trolejbusy
 2. Vytváranie dočasných dynamických skupín z hovorových skupín a jednotlivých vozidiel
 3. Privátne volania na jednotlivých užívateľov pomocou číselnej voľby
 4. Volanie do PABX - pomocou číselnej voľby účastníka
 5. Prijímanie a odosielanie správ SDS (Short data service) - funkcie:
  1. Ukladania do databázy všetkých prijatých a odoslaných správ
  2. Zobrazovania správy - farebne a aj filtrovane odlišovať nové a spracované správy
  3. Inicializovania privátneho hovoru kliknutím na správu
  4. Odoslania správ voľbou so zoznamu preddefinovaných správ
ABI Microsoft Certified Partner Programové riadenie a monitorovanie inteligentných budov AlViS / ABI Novinky AlViS Letak